РЕГИОНАЛНО НГО СМЕРНИЦЕ

  1. ЗАБРАЊЕНО ЈЕ УНОШЕЊЕ МОБИЛНИХ ТЕЛЕФОНА У УЧИОНИЦЕ,
  • ЗА ВРЕМЕ ТЕСТА НЕ МОГУ СЕ ПОСТАВЉАТИ ПИТАЊА ДЕЖУРНИМА У УЧИОНИЦИ, ЕВЕНТУАЛНЕ ПРИМЕДБЕ НА ПИТАЊА УПИСАТИ НА ТЕСТУ !!!
  • У СЛУЧАЈУ НЕПРИМЕРНОГ ПОНАШАЊА, ОМЕТАЊА ДРУГИХ УЧЕСНИКА, КОРИШЋЕЊА НЕДОЗВОЉЕНИХ ПОМАГАЛА /телефон, књига, преписивања, бубица…./, ПОСЛЕ ЈЕДНЕ ОПОМЕНЕ ДЕЖУРНИ ЋЕ ДИСКВАЛИФИКОВАТИ УЧЕНИКА СА ТЕСТА.
  • ММТ ИМА 40 ПИТАЊА, ЗА СВАКО ПИТАЊЕ ИМА 45 СЕКУНДИ ЗА ОДГОВОР.   НАКОН ЗАВРШЕНОГ ПРЕЗЕНТОВАЊА ПИТАЊА, ПРИКАЗАЋЕ СЕ СЛАЈДОВИ/ПИТАЊА ЈОШ ЈЕДНОМ У ТРАЈАЊУ ОД  5 СЕКУНДИ.      ММТ СЕ ПОПУЊАВА ИСКЉУЧИВО ХЕМИЈСКОМ ОЛОВКОМ.
  • НАКОН ММТ СЛЕДИ ПАУЗА ОД 20 МИНУТА ЗА ОСВЕЖЕЊЕ.
  • ПИСАНИ ТЕСТ СА ПРАКТИЧНИМ РАДОМ СЕ РАДИ 135 МИМНУТА.   УЧЕНИЦИ КОД СЕБЕ ЗА ИЗРАДУ ПИСАНОГ ТЕСТА МОРАЈУ ИМАТИ САМО ХЕМИЈСКУ ОЛОВКУ /признаваће се питања која су урађена искључиво хемијском оловком/

ЗА ИЗРАДУ ПРАКТИЧНОГ РАДА ПОТРЕБНО ЈЕ ИМАТИ ЛЕЊИР И ХЕМИЈСКУ ИЛИ ГРАФИТНУ ОЛОВКУ.

 УЧЕНИЦИ КОЈИ ПРЕ ПРЕДВИЂЕНОГ ВРЕМЕНА УРАДЕ ТЕСТ МОГУ ИЗАЋИ ИЗ УЧИОНИЦЕ ГДЕ СЕ РАДИ ТЕСТ.

  • НИЈЕ ДОЗВОЉЕНО ПОЗАЈМЉИВАЊЕ ПРИБОРА ОД ДРУГИХ УЧЕНИКА.
  •  ПОРЕД ПОТРЕБНОГ ПРИБОРА УЧЕНИЦИ МОГУ КОД СЕБЕ ИМАТИ И ФЛАШИЦУ СА ВОДОМ.
  • НИЈЕ ДОЗВОЉЕНО ИЗЛАЖЕЊЕ ТОКОМ ТЕСТА И ПОНОВНИ ПОВРАТАК У УЧИОНИЦУ.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *