ОСНИВАЊЕ НГО

НГО је такмичење ученика средњих школа из ГЕОГРАФИЈЕ. Такмичење се спроводи према ПРАВИЛНИКУ на четири нивоа. Такмичење из географије под називом НАЦИОНАЛНА ГЕОГРАФСКА ОЛИМПИЈАДА је почело 2015 године, на иницијативу директора Регионалног центра заталенте Београд 2.

Први организациони уједно и оснивачки одбор сачињавали су :

проф. др Милутин Љешевић, Географски факултети (у пензији),

проф.др Дејан Филиповић, декан Географског факултета БУ,

Младен Шарчевић, директор ОС “Руђер Бошковић”,

проф. др Славољуб Драгићевић, Географски факултет,

доц. др Иван Новковић, Географски факултет,

Никола Срзентић, директор РЦТ Београд 2.

На оснивачкој седници одржаној 25. децембра 2014. године, донет је Правилник такмичења, смернице и начин реализације такмичења.