UPUTSTVO ZA OPŠTINSKI NIVO TAKMIČENJA NGO 2021

UPUTSTVO ZA OPŠTINSKI NIVO TAKMIČENJA NGO 2021

Link za test će biti postavljen 27. marta u 9:55h na sajtu NGO http://ngolimpiad.org.rs

Od 9:55h učenici se mogu ulogovati na sajt i otvoriti link sa testom.

Učenici u meniju na sajtu ulaze u ТЕСТ НГО 27 МАРТ 2021                             / to je prvi  izbor u redu menija/ trenutno se sada nalaze testovi za vežbu.

Kada uđu pojaviće se tri opcije :

Opcija 1 plavom bojom ćiriličnim pismom  :  ЛИНК ЗА ТЕСТ НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ: УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА

Opcija 2 narandžastom bojom latiničnim pismom : LINK ZA TEST NA MAĐARSKOM JEZIKU : UČENICI SREDNJIH ŠKOLA

Opcija 3 zelenom  bojom ćiriličnim pismom : ЛИНК ЗА ТЕСТ НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ: УЧЕНИКА ОСНОВНИХ  ШКОЛА

Otvaranjem linka sa testom učenici su prvo OBAVEZNI DA UNESU LIČNE PODATKE

  • IME I PREZIME 
  • MEJL ADRESU
  • NAZIV ŠKOLE
  • MESTO/GRAD U KOME SE NALAZI ŠKOLA

Dok ne unesu lične podatke učenici nisu u mogućnosti da otvore test!!!

Nakon unosa ličnih podataka pristupaju rešavanju zadataka iz testa.

Pojedinačno pitanja u testu nisu vremenski limitirana i učenici ih mogu preskakati bez datog odgovora ili, ako imaju vremena, mogu da se vrate na preskočeno pitanje.

Test se ukupno radi 25+5 minuta!!!

Preporuka: efektivno rešavanje testa u trajanju od 25 minuta, dok preostalih 5 minuta treba da posluži za proveru i na kraju OBAVEZNO pritiskanje tastera SUBMIT.

Test ima 30 pitanja i svako pitanje nosi jedan bod. Dakle, maksimalan broj poena je 30.

Prema aktuelnom Pravilniku o rangiranju, uspešnost na ovom nivou takmičenja je 80% ili 24 tačna odgovora

Rezultate sistem genriše automatski i biće prosleđeni profesorima.

Iz dosadašnje prakse rada ukazaćemo Vam na neke od mogućih grešaka koje su učesnici pravili na takmičenjima ovog tipa:

  1. Učenik prelistava test da vidi kakva su pitanja, pogreši i pritisne taster SUBMIT i u tom slučaju njegov skor će biti NULA POENA.
  • Učenik koji uradi sva pitanja sa testa, a na kraju u određeno vreme ne pritisne taster  SUBMIT – njegov skor će biti NULA POENA.
  • U slučaju nestanaka internet konekcije ili bilo koji drugi prekid rada, moguće je ponovno logovanje na test, ali ne omogućava se dobijanje punog vremena za ponovni rad, već samo preostalo vreme u momentu prekida od 30 minuta koliko je predviđeno za izradu testa.
  • Program detektuje uređaj sa kog se radi test, tako da će svi učenici koji u isto vreme budu na testu sa dva uređaja/ dva računara, računar i mobilni telefon…/ biti diskvalifikovani.

Za sve navedeno od tačke 1 do tačke 5 neće biti uvažavane bilo kakve primedbe i žalbe.

TEST OPŠTINSKI NIVO 2021 JE LIMITIRAN NA 25+5 MINUTA ZA RAD !!!

Preporuka: efektivno rešavanje testa u trajanju od 25 minuta, dok preostalih 5 minuta treba da posluži za proveru i na kraju obavezno pritiskanje tastera SUBMIT.

To znači da će u 10:30h biti ISKLJUČEN PRISTUP LINKU.

Da ne bi došlo do greške, SAVETUJEMO DA UČENICI pritisnu taster SUBMIT 2-3 minuta pre isteka 30 minuta, jer zbog velikog broja takmičara nije preporučljivo da čekaju poslednje trenutke, a svaki sekund je veoma bitan       da sistem prihvati svakog pojedinca.

MOLIMO VAS DA VAŠE UČENIKE UPOZNATE SA OVIM UPUTSTVOM !!!

U SKLADU SA PREPORUKAMA NADLEŽNIH I POŠTOVANJEM MERA ZA OČUVANJE ZDRAVLJA UČENICI MOGU TEST RADITI U ŠKOLI ILI OD KUĆE.

IZUZETNO JE VAŽNO DA SE VODI RAČUNA O DOBROJ INTERNET KONEKCIJI I NA OSNOVU TOGA IZABRATI OPCIJU ZA RAD.

HVALA NA SARADNJI

ORGANIZACIONI ODBOR NGO 2021