ШКОЛСКИ НИВО 2024

Школски ниво  16. децембар 2023. године

Тест од 20 питања са потпитањима која укупно носе 40 поена,                                                    Питања су  са понуђеним одговорима и са допуном /уписивањем/ одређених појмова                                                                                                                                                            Тест се ради у школама, под надзором професора, (актива)                                                                                                                Почетак рада теста је у 10:00 часова, и обавезан је за све ученике и школе,                           Време за израду теста је 35 минута.                                                                   Пролаз на следећи ниво  остварују ученици који имају 34 тачна одговора  /85% успешности/   Табела са прелиминарним резултатима биће достављена професорима по пријему свих резултата 21. децембра 2023.                                                                                                                                                                        

Ученици који су на НГО 2022/2023 остварили пласман (једно од прва три места) на предходном Републичком нивоу НГО, ослобођени су школског нивоа такмичења али је неопходно да буду увршћени у табелу.