НГО СРЕДЊЕ ШКОЛЕ 11. АПРИЛ 2021

ММТ – 40 ПИТАЊА ПО 0,5 БОДОВА ПО ПИТАЊУ = 20 БОДОВА ПРАКТИЧНИ РАД 20 ПИТАЊА ПО 2 БОДА = 40 БОДОВА ПИСАНИ ТЕСТ НОСИ 40 БОДОВА

ПРЕЛИМИНАРНИ РЕЗУЛТАТИ ММТ И ПРАКТИЧНОГ РАДА

НАКОН ДРУГОГ КРУГА ПРЕГЛЕДА – ПРЕЛИМИНАРНИ РЕЗУЛТАТИ СУ У ТАБЕЛИ с напоменом да је код практичног рада свима признат одговор Маглич .

PLASIRANI NA REPUBLIČKI NIVO

TESTOVI :