ТЕМЕ /области/ ЗА НГО 2020

1. Клима и климатске промене

2. Географија животне средине и одрживи развој

3. Облици рељефа, предели и коришћење земљишта

4. Становништво и промене становништва

5. Економска географија и глобализација

6. Туризам и управљање туризмом

За писани тест за Општински, Регионални и Државни ниво такмичења НГО 2020 питања ће бити из наведених области.

ММТ питања ће бити заступљена из свих 12 области.

Теренски рад ће се као и предходних година бити саставлјен из два дела

Рад на терену и писани део.