СТАТУТ НГО

[thb_slidetype slide_text=”

*О ОЛИМПИЈАДИ*

“]

PDF FORMAT MOŽETE PREUZETI OVDE – STATUT NGO

СТАТУТ

Такмичења ученика средњих школа

„НАЦИОНАЛНА ГЕОГРАФСКА ОЛИМПИЈАДА“

Члан 1.

Оснивачи и организатори такмичења су Регионални центар за таленте  Београд 2.,   Географски факултет БУ  и ОС “Руђер Бошковић“.                                Регионални центар за таленте Београд 2., је носилац права оснивања НГО.

Члан 2.

Национална географска олимпијада је такмичење ученика средњих школа из области Географије.  На овом такмичењу могу да учествују сви заинтересовани ученици средњих школа. Национална географска олимпијада је појединачно такмичење.

Члан 3.

 Основни циљеви Националне Географске Олимпијаде су:

 • Популаризација  Географије код ученика  средњих школа,
 • Афирмација образовно-васпитног рада, постигнућа ученика и подизање квалитета образовања.  
 • Рангирање нивоа постигнућа ученика.    
 • Упознавање ученика са захтевима на међународним олимпијадама. Балканској и Светској Географској Олимпијади
 • Најуспешнији ученици са Националне географске Олимпијаде, стичу могућност за учешће на интернационалним такмичењима из Географије.

 Члан 4.

Национална географска олимпијада има свој ЛОГО.

Мапа Србије са ликом Јована Цвијића, и ћириличним натписом такмичења.

Члан 5.

Такмичењем руководи Радна група коју сачињавају три представника Регионалног центра за таленте и два представника Географског факултета.  Мандат радне групе је четири године са правом реизбора.

 Члан 6.

Радна група из својих редова бира преседавајућег Радне групе.

Члан 7.

Задаци радне групе су :

 • Доношење и измене Статута такмичења,
 • Доношење Правилника такмичења,
 • Доношење других Правилника у вези такмичења,
 • Пријава такмичења Министарству просвете, науке и технолошког развоја,
 • Формирање Организационог одбора такмичења,
 • Организација семинара, саветовања, конференција, радионица, за наставни кадар, како би се захтеви такмичења приближили ученицима,
 • Обезбеђивање стручне литературе за наставни кадар и за ученике,
 • Обезбеђивање средстава за реализацију такмичења,
 • Сарадња са међународним институцијама, које су специјализоване за спровођење такмичења из Географије,
 • Сарадња са Светском Географском унијом, Таск фором Светске географске олимпијаде и Управним одбором Интернационалне географске олимпијаде југоисточне Европе у циљу усклађивања програма такмичења,
 • Избор представника на међународним конгресима ГУ и на међународним такмичењима из Географије.

  Члан 8.                                                                                                                                              Задаци Организационог одбора су :

 • Одржавање контаката и комуникација са свим средњим школама у Србији,
 • Доследно спровођење Правилника такмичења,
 • Израда тестова за такмичење,
 • Одређивање места одржавања такмичења,
 • Припрема такмичења на свим нивоима такмичења,
 • Реализација такмичења,
 • Рангирање нивоа постигнућа ученика,    
 • Ангажовање стручних лица и волонтера за спровођење такмичења,
 • Састављање извештаја са такмичења, које се предаје Министарству просвете, науке и технолошког развоја и Светској географској олимпијади.
 • Ажурирање информација на веб сајту НГО,

Члан 9.

Национална географска олимпијада ученика средњих школа, је концепирана у складу са захтевима Светске географске олимпијаде и налази се у њеном Регистру националних такмичења.

Члан 10.

Статут и Правилник Националне географске олимпијаде ученика средњих школа, су у складу са сагласношћу Светске географске олимпијаде, ауторизовани.

 

 

У Београду, август 2018. Године                                                                   Преседавајући                                                                        .                                                                         Радне групе

[thb_clients_parent thb_style=”style4″ thb_columns=”small-6 large-3″ animation=”animation scale” retina=”retina_size”][thb_clients image=”1128″ link=”url:%23|title:Client1||”][thb_clients image=”1128″ link=”url:%23|title:Client2||”][thb_clients image=”1128″ link=”url:%23|title:Client3||”][thb_clients image=”1128″ link=”url:%23|title:Client4||”][/thb_clients_parent]