ОРГАНИЗАТОР

НАЦИОНАЛНА ГЕОГРАСКА ОЛИМПИЈАДА СЕ ОДРЖАВА ПОД   ПОКРОВИТЕЉСТВОМ МИНИСТАРСТВА ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА

ОРГАНИЗАТОРИ :

РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА ТАЛЕНТЕ БЕОГРАД 2

ИНСТИТУТ ЗА НАДАРЕНУ И ТАЛЕНТОВАНУ ДЕЦУ И ОМЛАДИНУ БЕОГРАД

ГЕОГРАФСКИ ФАКУЛТЕТ  БУ

ОБРАЗОВНИ СИСТЕМ “РУЂЕР БОШКОВИЋ”

ОРГАНИЗАЦИОНИ КОМИТЕТ:

проф. др Милутин Љешевић – ПРЕДСЕДНИК

проф. др Славољуб Драгићевић – Географски факултет

Доц. др Иван Новковић – Географски факултет

Никола Срзентић – РЦТ Београд 2, -директор

Доц. др Александар Петровић – Географски факултет

Војислав Деђански – Географски факултет

Марко Лонговић – Географски факултет