Области/Теме за тест 2023/2024

Области/Теме из којих ће бити бирана питања у писменом делу теста на Регионалном и Републичком нивоу такмичења.

1. Клима и климатске промене

2. Географија животне средине и одрживи развој

3. Облици рељефа, предели и коришћење земљишта

4. Становништво и промене становништва

5. Економска географија и глобализација

6. Туризам и управљање туризмом