НГО 2024

ПРЕДЛОЖЕНИ ТЕРМИНИ ЗА ОДРЖАВАЊЕ СВИХ НИВОА ТАКМИЧЕЊА

ШКОЛСКИ НИВО 16. ДЕЦЕМБАР 2023

ОПШТИНСКИ НИВО 3. ФЕБРУАР 2024

РЕГИОНАЛНИ НИВО 2. МАРТ 2024

РЕПУБЛИЧКИ НИВО 27,28 и 29 АПРИЛ 2024

ПРИЈАВЕ НА ЛИНКУ ……………………………………………. ПОПУЊАВАЈУ ИСКЉУЧИВО ПРОФЕСОРИ, ЛИНК ЗА ПРИЈАВЕ ЈЕ ПРОСЛЕЂЕН ПРОФЕСОРИМА МЕЈЛОМ.