НГО 2023

ПРЕДЛОЖЕНИ ТЕРМИНИ ЗА НГО 2023 СУ :

ШКОЛСКИ НИВО 24. децембар 2022 – ОНЛАЈН

ОПШТИНСКИ НИВО 04. ФЕБРУАР 2023 – ОНЛАЈН

РЕГИОНАЛНИ НИВО 25. МАРТ 2023 – ГФ БЕОГРАД

РЕПУБЛИЧКИ НИВО 5,6 и 7 МАЈ 2023 – КОПАОНИК

ПРИЈАВЕ ЗА ТАКМИЧЕЊЕ НГО ОСНОВНИХ И СРЕДЊИХ ШКОЛА СУ ДО 10 ДЕЦЕМБРА 2022

РОК ЗА ПРИЈАВЕ ЈЕ ИСТЕКАО: СВИ УЧЕНИЦИ КОКЈИ СУ СЕ ПРИЈАВИЛИ ЗАКЉУЧНО СА 15. ДЕЦЕМБРОМ, ДО 15.00 ЧАСОВА СУ УВРШТЕНИ У СПИСАК ЗА ШКОЛСКИ НИВО ТАКМИЧЕЊА, БЕЗ ОБЗИРА НА РОК КОЈИ ЈЕ ПРЕДВИЂЕН.