НГО 2022

ПРЕЛИМИНАРНИ ТЕРМИНИ СРЕДЊЕ ШКОЛЕ

Школски ниво  29. јануар 2022. године,
Општински ниво такмичења одржава  26. фебруар 2022. Године
Регионални ниво    19. март 2022. године
Републички  ниво    13, 14,15. мај 2022. г.

ЛИНК ЗА ПРИЈАВУ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА https://forms.gle/5J29WZGcMg5JD7ee6


ПРЕЛИМИНАРНИ ТЕРМИНИ ОСНОВНЕ ШКОЛЕШколски ниво  29. јануар 2022. године,
Општински ниво такмичења одржава  26. фебруар 2022. Године
Регионални ниво    19. март 2022. године
Републички  ниво    13, 14,15. мај 2022. г.


ЛИНК ЗА ПРИЈАВУ УЧЕНИКА ОСНОВНИХ ШКОЛА https://forms.gle/5FX22aAcdMSAiTu76

Коначни термини ће бити утврђени у КАЛЕНДАРУ ТАКМИЧЕЊА МИНИСТАРСТВА ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА

ПРИЈАВЕ ЗА ТАКМИЧЕЊЕ НГО ОСНОВНИХ И СРЕДЊИХ ШКОЛА СУ ДО 25 ДЕЦЕМБРА 2021

Организатори такмичења РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА ТАЛЕНТЕ БЕОГРАД 2 И ГЕОГРАФСКИ ФАКУЛТЕТ планирају реализацију РЕПУБЛИЧКОГ НИВОА у НАУЧНО НАСТАВНОЈ БАЗИ ГЕОГРАФСКОГ ФАКУЛТЕТА село БЛАЖЕВО – КОПАОНИК