НГО 2021 РЕПУБЛИЧКИ НИВО -СРЕДЊЕ ШКОЛЕ

НГО РЕПУБЛИЧКИ НИВО ОДРЖАЋЕ СЕ 15. маја, СУБОТА, УЖИВО НА ГЕОГРАФСКОМ ФАКУЛТЕТУ У ЗЕМУНУ.

VOJVOĐANSKA 1
telefon: 011/2197722

КАКО ДОЋИ ДО ФАКУЛТЕТА ИЗ ВИШЕ ПРАВАЦА

САТНИЦА :

9.30 – 9.45 – ДОЛАЗАК

9.45 – 9.55 – УЛАЗАК У УЧИОНИЦЕ , ради се у 10 учионица са по највише 15 ученика, сваки ученик има засебну клупу. Ученици ће добити број учионице и иду право уз помоћ волонтера до своје учионице у којој ће радити сва три теста.

10.00 – 11.00 ПИСАНИ ТЕСТ

11.10 – 11.55 МУЛТИМЕДИЈАЛНИ ТЕСТ

12.00 – 12.30 ПАУЗА

12.35 – 13.00 ТЕРЕНСКИ РАД – ОБИЛАЗАК ТЕРЕНА

13.10 – 14.30 ПИСАНИ ДЕО ТЕРЕНСКОГ РАДА

У зависности од временских услова и других околности сатница је подлежна веома малим променама – првенствено се односи на обилазак терена и теренски рад.