Географија?

 • Географија je много значајнија него што многи од нас схватају.
 • Географија је много више од познавања чињеница и података.
 • Географија је уско повезана са другим наукама
 • Физичка географија је повезана са: астрономијом, геологијом, физиком, биологијом, хемијом
 • Друштвена географија је повезана са: историјом, економијом,архитектуром, урбанизмом,
 • Географија се односи на просторне процесе.
 • Реч је о границама, центрима и периферијама, о туристима, терористима и избеглицама, о трговини храном, одећом, лековима и дигиталним подацима, о расту популације, ЕлЊину, цунамију и земљотресима.
 • Географија има практичну примену у свим подручјима живота људи,
 • Географија нам помаже да схватимо и разумемо економска и политичка кретања у свету,
 • То је фасцинантна прича о свету који се увек мења.
 • Без географије смо изгубљени у времену и простору.