ЦИЉЕВИ НГО

Основни циљеви Националне Географске Олимпијаде су:

1.      Популаризација  Географије и Заштите животне средине код ученика                  средњих школа,                                                                                                                                    2.      Пружање могућности да ученици покажу своје знање и креативност,        3.      Упознавање ученика са захтевима на међународним олимпијадама.                    Балканској и Светској Географској Олимпијади,                                                           4.      Најуспешнији са Националне географске Олимпијаде, стичу право                       учешћа на  Балканској Географској Олимпијади.