ТЕРМИНИ НГО 2016

Рок за подношење пријаве је 20. Новембар  2015. Године.

Школски ниво  30. јануар 2016. године,

Школски ниво се спроводи у школама, које су пријавиле своје ученике за такмичење.

Општински ниво такмичења одржава 20. фебруар 2016. Године

Општински нииво такмичења се спроводи у организацији Регионалних центара за таленте у Србији и то: Бор, Врање, Сремски Карловци, Земун, Београд, Крагујевац, Чачак, Лозница, Панчево, Ниш и Пожаревац

Регионални ниво    19. марта 2016. Године

У организацији Регионалног центра за таленте Београд 2,  у Београду

Републички  ниво    РАДАЉ БАЊА 20,  21  и 22 МАЈ  2016. Године

У организацији Регионалног центра за таленте Београд 2,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *