САВЕТОВАЊЕ – СЕМИНАР

АКРЕДИТОВАНО САВЕТОВАЊЕ ПОД НАЗИВОМ : “МЕТОДОЛОГИЈА ПРИПРЕМЕ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА ЗА ДОМАЋА И МЕЂУНАРОДНА ТАКМИЧЕЊА ИЗ ГЕОГРАФИЈЕ”

ПРЕДАВАЧИ :

др Дејан Филиповић, декан, Географски факултет БУ, др Александар Петровић, доцент,         др Александар Петровић, доцент, Географски факултет БУ,  Географски факултет БУ,             др Славољуб Драгићевић, доцент, Географски факултет БУ,                                                           студент докторских студија,   Марко Лолнговић, Географски факултет БУ,                           студент докторских студија,   Воја Деђански, Географски факултет БУ,

МЕСТО ОДРЖАВАЊА : РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА ТАЛЕНТЕ БЕОГРАД , УСТАНИЧКА 64

ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ СКУПА

(ОКВИРНИ ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ)

 

ОРГАНИЗАТОР СКУПА: РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА ТАЛЕНТЕ БЕОГРАД

 ОБЛИК СТРУЧНОГ СКУПА: САВЕТОВАЊЕ

 НАЗИВ СКУПА:  МЕТОДОЛОГИЈА ПРИПРЕМЕ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА ЗА ДОМАЋА И МЕЂУНАРОДНА ТАКМИЧЕЊА ИЗ ГЕОГРАФИЈЕ

 МЕСТО И ДАТУМ ОДРЖАВАЊА:    РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА ТАЛЕНТЕ БЕОГРАД , УСТАНИЧКА 64. БЕОГРАД,   14 фебруар 2017.

 ПЛАН РАДА :

 

ВРЕМЕ И РЕДОСЛЕД ИЗЛАГАЊА

 

ТЕМЕ

 

ВРСТА АКТИВНОСТИ (пленарно, секција, постер презентација…)

 

ИМЕНА РЕАЛИЗАТОРА (радно место, установа) / ТИМА УСТАНОВЕ И ЊИХОВЕ УЛОГЕ (уводничар, предавач, модератор, водитељ секције/округлог стола/трибине…)

 

10.00 – 10.25 Упознавање са захтевима Националне, Балканске и Светске географске олимпијаде постер и видео презентација Никола Срзентић, директор, Регионални центар за таленте Београд 2,  водитељ саветовања,    уводничар
10.30 – 11.00 Методологија припреме ученика за такмичења постер и видео презентација др Дејан Филиповић, декан, Географски факултет БУ,  уводничар
11.10 – 11.30 Суштина захтева Мултимедијалног теста видео презентација др Славољуб Драгићевић, доцент, Географски факултет БУ,   предавач,
11.30 – 12.00 Практична   израда ММТ видео презентација,

Практична презентација и израда ММТ

студент докторских студија, Марко Лолнговић, Географски факултет БУ,                             студент докторских студија, Воја Деђански, Географски факултет БУ, модератори
12.05 – 12.35 Практичан рад и његова израда видео презентација др Александар Петровић, доцент, Географски факултет БУ, предавач
13.00 – 13.30 Практичан рад и његова израда Практична  израда  задатака студент докторских студија, Марко Лолнговић, Географски факултет БУ,                             студент докторских студија, Воја Деђански, Географски факултет БУ, модератори
13.45 – 14.15 Теренски рад-начин припреме ученика за израду теренског рада : мапирање, просторно планирање задатог подручја, видео презентација,

радни листови, неме карте,  сателитски снимци,

др Александар Петровић, доцент, Географски факултет БУ, предавач,
14.15 – 14.45 Практична презентација израде свих сегмената теренског рада видео презентација,

радни листови, неме карте,  сателитски снимци,

студент докторских студија, Марко Лолнговић, Географски факултет БУ,                             студент докторских студија, Воја Деђански, Географски факултет БУ, модератори

БРОЈ ПРИЈАВЉЕНИХ МЕСТА ЗА САВЕТОВАЊЕ ЈЕ  45

ИЗНОС КОТИЗАЦИЈЕ : 2000,00

ПРИЈАВА ЕЛЕКТРОНСКИ НА ЛИНКУ  :   https://goo.gl/forms/8gYlSchEihLOiHt83