РЕПУБЛИЧКИ НИВО 2018

Четврти ниво такмичења НАЦИОНАЛНА ГЕОГРАФСКА ОЛИМПИЈАДА – Републички ниво одржава се 27, 28. и 29. АПРИЛ 2018. године у Београду – Дом ученика средње железничке школе, Здравка Челара 14.

Такмичење „Национална Географска Олимпијада“ састоји се следећих сегмената :

-Писани тест

-Мултимедијални тест

-Теренски рад

-Практичан рад,

Градиво које ће бити предмет на тестовима и задацима представља свеобухватно градиво из наставе Географије у основним и средњим школама.