Након још једне провере свих задатака-тестова ОО НГО објављује КОМПЛЕТНЕ РЕЗУЛТАТЕ СВИХ УЧЕСНИКА РЕПУБЛИЧКОГ НИВОА ТАКМИЧЕЊА НГО 2019