РЕГИОНАЛНИ НИВО 2016

За регионални ниво такмичења, Националне географске олимпијаде пласирало се 183 ученика.

Регионални ниво такмичења биће спроведен у 4 града, и то:

1. Београд – Географски факултет, Студенски трг бр.3 / трећи спат

СПИСАК УЧЕСНИКА КОЈИ УЧЕСТВУЈУ НА ТАКМИЧЕЊУ У БЕОГРАДУB E O G R A D

2. Нови Сад – Гимназија “Светозар Марковић”, Његошева 22

СПИСАК УЧЕСНИКА КОЈИ УЧЕСТВУЈУ НА ТАКМИЧЕЊУ У НОВОМ САДУNOVI SAD

3. Ниш – Гимназија “Светозар Марковић” Ниш,  Бранка Радичевића 1,

СПИСАК УЧЕСНИКА КОЈИ УЧЕСТВУЈУ НА ТАКМИЧЕЊУ У НИШУ:   N I Š 

4. Крагујевац-  Прва крагујевачка гимназија, Даничићева 1Крагујевац

СПИСАК УЧЕСНИКА КОЈИ УЧЕСТВУЈУ НА ТАКМИЧЕЊУ У КРАГУЈЕВЦУ: KRAGUJEVAC

Регионални ниво такмичења одржава се 19. марта 2016.  /СУБОТА/ године према Календару такмичења и смотри Министарства  просвете, науке и технолошког развоја.  Време почетка рада је 11.00 часова.

Овај ниво такмичења воде професори и предавачи са Географског факултета.  Они ће са одштампаним тестовима и задацима, као и  унесеним општим подацима за сваког такмичара, поделити тестове у заказано време за почетак рада.   Након истека предвиђеног времена за рад, враћају се за Београд где ће тестови бити прегледани. Прелиминарне резултате можете очекивати на званичном сајту НГО, сутрадан.  Тестови и задаци са Регионалног нивоа такмичења као и решења, биће постављени на сајт НГО најкасније до 15 часова 19. марта.

 учесниицима  је дозвољено  да користе:

 1. хемијску оловку,

2. лењир,

3. графитну оловку,

4. гумицу,

 5. КАЛКУЛАТОР/ДИГИТРОН/ НЕ може се користити мобилни телефон /  и

6. дрвене бојице у најмање три различите боје.

Употреба мобилног телефона, уџбеника или било каквог другог помоћног средства -доноси аутоматску елиминацију.

На регионалном нивоу се ради тест знања који носи 70 бодова,                                 практичан рад који носи 30 бодова                                                                                                                  /примери практичних радова су на сајту-НГО-СМЕРНИЦЕ/.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *