О ОЛИМПИЈАДИ

  1. НИКОЛА СРЗЕНТИЋ,  Регионални центаар за таленте Београд
  2. Проф др ДЕЈАН ФИЛИПОВИЋ – Географски факултет
  3. Проф др АЛЕКСАНДАР ПЕТРОВИЋ – Географски факултет
  4. Проф др СЛАВОЉУБ ДРАГИЧЕВИЋ – РЦТ БЕОГРАД/Географски факултет
  5. др БРАНКО ПРОТИЋ – РЦТ БЕОГРАД/Географски факултет