О ОЛИМПИЈАДИ

Чланове организационог одбора одређује Радна група. Сва три оснивача НГО у обавези су да дају по једног свог представника у Организациони одбор.

  1.  Никола Срзентић – Регионални центар за таленте Београд
  2.  проф.др Александар Петровић – Географски факултет
  3.   проф. Светлана Радовић  – ОС “Руђер Бошковић”
  4. мр Милица Лукић – PhD студент Географског факултета
  5. мр Војислав Деђански- PhD студент Географског факултета
  6. мр Александар Ковјанић- PhD студент Географског факултета
  7. мр Ведран Живановић- PhD студент Географског факултета
  8. мр Тијана Лежајић- PhD студент Географског факултета