ОРГАНИЗАЦИОНИ ОДБОР

Чланове организационог одбора одређује Радна група.                                                                  Сва три оснивача НГО у обавези су да дају по једног свог представника у Организациони одбор.

  1.  Никола Срзентић – Регионални центар за таленте Београд
  2.  проф.др Александар Петровић – Географски факултет
  3.                                                             – ОС “Руђер Бошковић”
  4. мр Милица Лукић – PhD студент Географског факултета
  5. мр Војислав Деђански- PhD студент Географског факултета
  6. мр Александар Ковјанић- PhD студент Географског факултета
  7. мр Ведран Живановић- PhD студент Географског факултета
  8. мр Тијана Лежајић- PhD студент Географског факултета
  9. .
  10. .

Два члана Организационог одбора биће одређена након семинара 2 и 3 новембра.              Представник ОС “Руђер Бошковић”, ће бити одређен на активу професора током септембра.