О ОЛИМПИЈАДИ

Такмичење ученика средњих школа из Географије, је по структури и захтевима, веома захтевно такмичење.  У циљу да се испоштују основни услови такмичења, као и захтеви  Интернационалне географске уније – која је организатор светске географске олимпијаде, донесена су основна акта и формирана тела у циљу да организација буде беспрекорна и такмичење реализује у оптималним условима.    Светска географска олимпијада је одобрила да се систем такмичења  и правила такмичења  примене на Национална/Државна такмичења.

У том погледу и обавези да се испуне захтеви ИГУ и ИГЕО формирана су тела НГО као и акта и правилници :

  1. РАДНА ГРУПА – TASK FORCE као тело које руководи комплетном организацијом такмичења, доноси одлуке, акта, Правилнике, кадровска решења,
  2. СТАТУТ – највећи акт такмичења, на основу кога се доносе одлуке и решања за сва питања везана за такмичење,
  3.  ПРАВИЛНИЦИ – Правилник такмичења за текућу годину и Правилник о начину избора ученика за учешће на међународним такмичењима БИГЕО и ИГЕО.
  4. ОРГАНИЗАЦИОНИ ОДБОР – који се стара о организацији такмичења а кога именује РАДНА ГРУПА