НГО 2019

Време и место одржавања такмичења

Школски ниво  23. фебруар 2019. године,

Школски ниво се спроводи у школама, које су пријавиле своје ученике за такмичење.

Општински ниво такмичења одржава  23. марта 2018. Године

Општински нииво такмичења се спроводи у организацији Регионалних центара за таленте у Србији и то: Бор, Врање, Сремски Карловци, Земун, Београд, Крагујевац, Чачак, Лозница, Панчево, Ниш и Пожаревац

Регионални ниво    13. априла 2019. Године

У организацији Регионалног центра за таленте Београд 2,  у Београду  на географском факултету.

Републички  ниво    17,18 и 19. мај 2019. г.

У организацији Регионалног центра за таленте Београд 2,  у Београду или некој другој дестинацији погодној за решавање конретних теренских задатака.

PRAVILNIK TAKMIČENJA